EΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«COSMOTE TV - Διαγωνισμός Έτερος Eγώ, Χαμένες Ψυχές»

H εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει πρόγραμμα με τον τίτλο «COSMOTE TV - Διαγωνισμός Έτερος Eγώ, Χαμένες Ψυχές» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό τη διάθεση δώρων εμπειρίας σχετικών με την σειρά μυθοπλασίας «Έτερος Eγώ, Χαμένες Ψυχές», και συγκεκριμένα ένα meet and greet με τους συντελεστές της σειράς και προσκλήσεις για την πρεμιέρα της σειράς.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτες τις «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)» και «CARE DIRECT (εφεξής «Συνεργάτης» ή « Συνεργάτες» αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://cosmotetv-contest.gr/eterosego

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρα για τους νικητές της κλήρωσης τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 12:00:00 της Πέμπτης 16 Μαΐου 2019, έως και τις 23:59:59 της Κυριακής 2 Ιουνίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι συνδρομητές COSMOTE TV ή χρήστες της αντίστοιχης συνδρομής COSMOTE TV, εφόσον συναινέσει προς τούτο ο συνδρομητής και ο χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Το προσωπικό της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών, οι σύζυγοι, οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής « Συμμετέχων») θα πρέπει να μπει στη σελίδα https://cosmotetv-contest.gr/eterosego , να ολοκληρώσει το παιχνίδι (puzzle game), να συμπληρώσει τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής « Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων/χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 15 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στις 11:00 στα γραφεία του Συνεργάτη, «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)», Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των Συνεργατών και της συμβολαιογράφου ή νόμιμου αναπληρωτή της, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής «Νικητές») του Προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα https://cosmotetv-contest.gr/eterosego . Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών.

8. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) Νικητές και εικοσιτέσσερις (24) επιλαχόντες.

Α) Οι πρώτοι δύο (2) Νικητές, θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την αποκλειστική προβολή των πρώτων επεισοδίων της σειράς της COSMOTE TV, «Έτερος Εγώ, Χαμένες Ψυχές», που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 σε κινηματογράφο της Αθήνας, καθώς και μια συνάντηση με συντελεστές της σειράς «Έτερος Εγώ, Χαμένες Ψυχές» (meet and greet) για δυο άτομα (Νικητής και ένας συνοδός) που θα περιλαμβάνει εκπλήξεις και δράσεις, στις 14 Ιουνίου 2019, (εφεξής «Δώρο 1»). Για το Δώρο 1 θα αναδειχθούν ακολούθως και οκτώ (8) επιλαχόντες.

Β) Οι επόμενοι οκτώ (8) Νικητές θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την αποκλειστική προβολή των πρώτων επεισοδίων της σειράς της COSMOTE TV, «Έτερος Εγώ, Χαμένες Ψυχές», που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 σε κινηματογράφο της Αθήνας (εφεξής «Δώρo 2»). Για το Δώρο 2 θα αναδειχθούν ακολούθως και δεκαέξι (16) επιλαχόντες.

Κάθε Νικητής για να παραλάβει το Δώρο του, θα πρέπει να υπογράψει και να παραδώσει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου που θα του στείλει ο Συνεργάτης [CARE DIRECT]. Οι Νικητές του Δώρου 1 για να παραλάβουν το Δώρο τους θα πρέπει να βρίσκονται στον κινηματογράφο που θα οριστεί για την προβολή μισή ώρα πριν την έναρξη της προβολής και για το meet and greet, θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο που θα τους υποδείξει ο Συνεργάτης [CARE DIRECT], για να πραγματοποιηθεί το meet and greet. Οι Νικητές του Δώρου 2 για να παραλάβουν το Δώρο τους θα πρέπει να βρίσκονται στον κινηματογράφο που θα οριστεί για την προβολή μισή ώρα πριν την έναρξη της προβολής.

Το κάθε Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή. Στην εξαιρετική περίπτωση που το εκάστοτε Δώρο δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας κατά την απόλυτη κρίση της.

9. Η επικοινωνία με κάθε Νικητή, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης [CARE DIRECT] εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Κλήρωση και την ανάδειξη των Νικητών, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με κάθε Νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το συγκεκριμένο Δώρο. Κατά την επικοινωνία αυτή, κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το εκάστοτε Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για την επιβεβαίωση κατοχής ή χρήσης συνδρομής COSMOTE TV, καθώς και για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να διεκδικήσει το Δώρο του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν κάποιος Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που Νικητής αναδειχθεί χρήστης της συνδρομής COSMOTE TV θα υποχρεούται να προσκομίσει στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και στους Συνεργάτες της [CARE DIRECT], επιπροσθέτως των παραπάνω στοιχείων, την έγγραφη συναίνεση του συνδρομητή καθώς και τα στοιχεία του συνδρομητή, τα οποία θα πρέπει να είναι ίδια με τα καταχωρημένα στα αρχεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, με τη συναίνεση του οποίου συμμετείχε στο Πρόγραμμα, επικυρωμένη από κρατικό φορέα, με την οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένης συνδρομής, αλλιώς η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και δεν θα δικαιούται το Δώρο.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα κι αυτό της παράδοσης του Δώρου, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου ή/και (δ) ο Νικητής δεν αποδεχθεί να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού.

11. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεσή του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με του παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη παράδοση του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της, δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή/και αστική, και θα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε αξίωση, πράξη, ευθύνη προς τους Νικητές, συνοδούς των Νικητών (ανηλίκων ή μη) ή τρίτο, οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και απώλεια ή/και οποιαδήποτε βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό σωματικής βλάβης ή απώλειας ζωής ή ζημίας σε προσωπική ή ακίνητη περιουσία που μπορεί να προκύψουν σχετιζόμενες, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή, κατοχή, χρήση και/ή ακατάλληλη χρήση του Δώρου και/ή τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, για οποιονδήποτε λόγο.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του Δώρου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω όρο 8, ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον συναινέσει προς τούτο ρητώς ο κάθε Νικητής υπογράφοντας και αποδεχόμενος τον σχετικό όρο όπως αναφέρεται στην Δήλωση Αποδοχής Δώρου (που θα λάβει από τον Συνεργάτη [CARE DIRECT]) διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα, την ηλικία καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν γνωστοποιήσει οι Νικητές στον Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος και για την επεξεργασία των οποίων δεδομένων έχουν δώσει τη ρητή τους συγκατάθεση (μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος στο Διαδίκτυο), να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή/και video (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ.) καθώς και να προβεί στην εύλογη χρήση της εικόνας και της φωνής των Νικητών, στην ιστοσελίδα της COSMOTE TV (www.cosmotetv.gr), ή/και στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook (https://www.facebook.com/cosmotetv.gr/) ή/και στη σελίδα του https://cosmotetv-contest.gr/eterosego ή/και σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική δραστηριότητα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις θα δικαιούται να κάνει χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους, καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την παράδοση του Δώρου.

13. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN). Εν συνεχεία για την απόδοση του Δώρου απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο Κατόχου Συνδρομής, Κωδικός Πληρωμής για την ταυτοποίηση της σύνδεσης, Ημερομηνία Γέννησης, E-mail του Συμμετέχοντα (σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο). Επιπλέον, για την αποστολή της Δήλωσης Αποδοχής Δώρου απαιτείται και Ταχυδρομική Διεύθυνση.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller). Πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν και δεν διαβιβάζεται εκτός Ε.Ε.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή, (β) η τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ενημέρωσή του αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθεί Νικητής) και η διάθεση του Δώρου και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ρητώς αναφέρονται παραπάνω ή για λόγους που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την λήξη του Προγράμματος, τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, καθώς και η ηχογραφημένη κλήση θα καταστραφούν, σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης χωρίς δυνατότητα επανάκτησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210-6177700 ή να στείλουν επιστολή στη Διοργανώτρια Εταιρεία στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι, με θέμα « Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια COSMOTE TV – Έτερος Εγώ, Χαμένες Ψυχές » συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου και να υποβάλλουν αίτημα για (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και (β) να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα τηλ: 210-6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΟΤΕ») με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99), με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο www.cosmote.gr/cosmotetv/residential/data-protection .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία για την άσκηση των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας στο http://www.cosmote.gr/contact_us.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

14. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://cosmotetv-contest.gr/eterosego

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής του με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://cosmotetv-contest.gr/eterosego που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο https://cosmotetv-contest.gr/eterosego Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

16. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://cosmotetv-contest.gr/eterosego καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

17. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της Διοργανώτριας Εταιρείας που απαρτίζεται από τους: εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Δ/νσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.